Aktualizacja Statystyki 100 Marathon Club Polska

Jak co 6 miesięcy, tak również z końcem 2018 roku została zaktualizowana Statystyka Polskiego Klubu 100 Maratonów. Jest to zestawienie wszystkich polskich zawodników, którzy w swoim dorobku mają pokonanych co najmniej 100 maratonów lub/i ultramaratonów.

Statystyka Klubu 100 Maratonów na 31.12.2018 r.

 

alt