Payday Loans

 

Al. Powstańców Wlkp. 164, 64-920 Piła,

tel. 67 212 01 11, fax 67 212 59 75

email: poczta@psb-biegi.com.pl

BANER

HomePOLECAMYATESTACJA TRAS W BIEGACH ULICZNYCH

ATESTACJA TRAS BIEGOWYCH

Uwagi i zalecenia w sprawie atestacji tras w biegach ulicznych

 

1. Na wstępie należy dokładnie zapoznać się z regulaminem atestacji, od tego zależy bowiem odpowiednie przygotowanie niezbędnych środków oraz sprawność całej procedury. W tym zakresie występują niestety niedociągnięcia – brak zabezpieczenia niezbędnych środków technicznych (np. farby w sprayu), zła organizacja czasu (spóźnienia, pośpiech, itp.)

2. W toku przygotowywania projektu trasy wskazane jest posługiwanie się programem komputerowym („google.earth” lub „mapometer”), a także lokalizatorem GPS w celu rzetelnego ustalenia długości trasy. Taki projekt należy przesłać atestatorowi, co pozwoli na wstępną analizę i uwagi oraz odpowiednie przygotowanie atestacji.

3. W przypadku biegów najwyższej rangi, trasy powinny być wytyczane z myślą o uzyskiwaniu jak najlepszych wyników – należy unikać odcinków spowalniających tempo (podbiegi, ostre zakręty, zwężenia, zła nawierzchnia). Takim elementem są także ostre nawroty (tzw. „agrafki”). Poza tym układ trasy powinien być jak najprostszy.

4. W dużych miastach atestacja trasy wymaga eskorty policyjnej. Brak właściwej ochrony zagraża bezpieczeństwu atestatora, a przeprowadzenie procedury atestacji zgodnie z wymaganiami jest praktycznie niemożliwe.

5. W trakcie atestacji musi być obecny przedstawiciel organizatora, który może podejmować decyzje dotyczące trasy. Wszystkie elementy techniczne trasy muszą być bezwzględnie uzgodnione przed rozpoczęciem pomiaru. Jakiekolwiek zmiany po zakończeniu atestacji nie powinny mieć miejsca, gdyż zwykle wymaga to ponowienia całej procedury.  

6. Atestator powinien być niezwłocznie zawiadomiony o wystąpieniu robót drogowych i innych zmianach technicznych na trasie biegu. Niestety wielu organizatorów nie dopełnia tego obowiązku - w takiej sytuacji biegi bywają rozgrywane na zmienionych trasach (niezgodnie z atestem), co często nie jest nawet zaznaczone w komunikacie z wynikami.

7. W celu organizacji biegu zgodnie z atestem trasy, organizatorzy zobowiązani są do zabezpieczenia miejsc, które mogą być wykorzystane przez zawodników do skrócenia dystansu („ścinanie” zakrętów, przebieganie przez chodniki, trawniki, itp.). Niestety jest to temat bardzo często zaniedbywany, co wpływa na wiarygodność wyników i opinię o organizatorach.

8. Zdarza się, że z różnych przyczyn bieg nie jest rozgrywany zgodnie z atestem. W takim przypadku organizator powinien umieścić stosowną informację w regulaminie biegu oraz w komunikacie z wynikami. W 2013 roku w jednym z biegów zwycięzca uzyskał znakomity wynik i taka informacja została podana do publicznej wiadomości. Niestety bieg został rozegrany niezgodnie z atestem (do pełnego dystansu zabrakło 107 metrów), a organizator nie przedstawił tej informacji ani w mediach, ani komunikacie końcowym, mimo uwag pełnomocnika PZLA ds. atestacji.

 

 

 

Logo 100 MCP

 

grrs

 

 

berlin

Zobacz film

Zobacz film

Zobacz film

 

 

 

        

 

 

 
Najczęściej czytane artykuły

 

 

 

 


alt
alt
alt
alt  

alt
alt
alt
alt
alt

alt

alt
alt
alt
alt


alt
alt
alt
alt

 

41

stat2014
alt
alt
alt
alt

 

 

Volkswagen

Prague

Marathon 2014

 - zobacz film!

 

 

 

Początek strony